Home > GRADE 3, Organizer, Project Based Learning > Project Based Learning – Samples

Project Based Learning – Samples

Contents:

 1. Likenesses and Differences – Benzerlik ve farklılıklar: – 2014
 2. My Goals – Hedeflerim- 2014
 3. My Collection – 2014
 4. Songs – Şarkı
 5. Newspaper – 2014
 6. Mother’s Day – Anneler Günü
 7. Pinocchio
 8. Circle – Bütün Dersler İçin
 9. Short Story – Hikaye Analizi
 10. Lesson Review – Ders Gözden Geçirme
 11. Grammar
 12. My Animal Project- 2014
 13. Community Project
 14. Letter
 15. Holiday
 16. Poem –Şiir Yazma
 17. Day and Night – our Sky
 18. Math Stories
 19. Interview – Grandparents
 20. Favorite Person
 21. Seasons
 22. Interview

1. Likenesses and Differences – Benzerlik ve farklılıklar: – 2014

 • Uygulama yaptığımız sınıf ilköğretim: 3
 • Uygulama yapılması mümkün olan sınıflar: 3. sınıftan itibarenLIKENESS-DIF-web
 • Çalışmanın Amacı: Öğrencilerin okudukları veya inceledikleri konulardaki benzerlikleri tespit etme ve çevrelerinde olan herşeyin mutlaka benzerlik ve farklılıkların olacağını algılatma, kıyas yapma melekelerini geliştirmek..

Uygulama Süreci:  1. İki haftadan beri -likenesses and differences – üzerinde yoğunlaştık. Acaba öğrenciler yapabilir mi endişesi taşıdık. Birçok öğrenci beklediğimizden başarılı çalışmalar getirdi. 2. Bir sonraki aşamaya neden geçmeyelim dedik. Bu defa listediklerini yazıya dökmelerini istedik. Bazı bağlaçlara takıldık. Kitaplarında zaten kullandıklarını gördük. Öğrencilerin bunu da başardıklarına şahit olduk. 3. Üçüncü aşamada konu tespiti, araştırma ve “organizers”- tasklaklara dökme ve sınıfta sunma çalışmasına gireceğiz.

Dokümanlar/Organizers:

 1. LIKENESSES & DIFFERENCES – sample
 2. LIKENESSES & DIFFERENCES – blank
 3. LIKENESSES & DIFFERENCES  2014

2. My Goals – Hedeflerim- 2014

 • Uygulama yaptığımız sınıf ilköğretim: 3
 • Uygulama yapılması mümkün olan sınıflar: 3. sınıftan itibaren (Hatta okuma yazma başlayan her öğrenci için.)

Uygulama Süreci:  1. Dönem başında öğrencilerin hedeflerini yazdırmak nasıl olur? Öğrencilerin hedeflerini öğrenme, onları tanıma, hedefler konusunda onlara rehberlik etme ve sınıf yönetimi açısından da faydalı olacak bu çalışma 3. sınıftan itibaren başlayabilir. 2. Öğrencilere hedeflerini belirleme hususunda yardımcı olması için liste verdik. Bunlara ilave olarak kendilerinin de katkıda bulunmalarını istedik. Öğrenciler ilk defa böyle bir çalışma ile muhatap olduklarından kendilerince pek fazla ekleme yapmamışlar. Ama önceliklerini yazmadan geri durmamışlar. 3. Bütün bu çalışmaları yapmak için mutlaka örnek vermeli ve “organizer” – geliştirmek gerekmektedir. Öğrencileri detayla uğraştırmamalı. Dokümanlar/Organizers:

 1. MY GOALS – HEDEFLERİM
 2. MGOAL-2015 NEW NEW…
 3. MY-GOALS-SAMPLES- HEDEFLERİM – ÖRNEKLER
 4. MY GOALS – NEW DESIGN- yeni çalışma  2014
 5. MY GOALS- PRESENTATION
 6. MY-GOALS-SEMESTER
 7. MY-GOALS SAMLE PARAGRAPHS
 8. MY-GOAL- UPPER LEVEL

0-mygoal-web

 

3. My Collection – 2014

İçeriği: Öğrencilerin veya çevresinde gördükleri koleksiyon çalışmalarını anatacakları bir çalışma. (Family and Friends 3 Unit 3)

0-mycollection-web Sınıf: İlköğretim 3-4-5 Uygulama: 1. Kitaptaki örnekleri iyice çalışılması, incelenmesi. Belli bir sisteme göre yazıldığının anlatılması.  2. Organizerin verilmesi. Verilen örneğin incelenmesi. Öğrencinin kopya etmesi.  3. Kendine veya çevresindeki birine ait bir koleksiyonu yazması.  3. Birinci çalışmayı öğretmen kontrol etmesi. Temize çekip duvara asılması.

 1. MY COLLECTION 2014
 2. MY COLLECTION pictures
 3. MY COLLECTION SAMPLES

4. Songs – Şarkı

 • Uygulama yaptığımız sınıflar:  ilköğretim: 3, üniversite hazırlık, yetişkin grubu
 • Uygulama yapılması mümkün olan sınıflar: 3. sınıftan itibaren
 • Çalışmanın Amacı: Dil öğreniminde şarkının önemli yeri vardır. Öğrenilen kelime ve ifadelerin -ritmik/tekrarı- çok olduğundan zihinde kalıcılığı sözkonusudur. Ayrıca öğrencilere eğlenerek dil öğretmede en önemli bir araçtır. Şarkı ve müzikle öğrenme üzerine sayısız makaleler mevcuttur.

Uygulama Süreci:  1. Öğreniciler İngilizce ders kitaplarının her ünite sonunda şarkı mevcuttur. Bu şarkılar, ünitede işlenen kelimelere ve gramer yapılarına uygun olarak hazırlanmış. Dolaysiyle öğrenci için ilave bir şarkı hazırlama ihtiyacı yok gibidir. 2. Öğrenciye farklı bir alıştırma sunma açısından hazırladığımız -organizer- işe yaradığını gördük ki, bu çalışmayı üniversite hazırlık öğrencilerine de uygulamıştık. Mekanik çok eğlenceli olmazsa da öğrencilerin şarkıyı incelemeleri, öğrendikleri yeni kelimeleri tekrardan ele almaları (anlam yazma, cümle kurma gibi) açısından faydalı olmaktadır. 3. Kitapta bulunan şarkılar haricinde şarkı hazırlama (alıştırmaları farklı ve organizeleri çok eğlenceli olan) gündemizdedir. Dört-beş hafta sonra bu çalışmanın faydalı olduğunu düşünüyoruz.

Dokümanlar/Organizers:

 1. SONG ORGANIZER 1 
 2. SONG  ORGANIZER 2

5. Newspaper – 20140-newspaper1

Bugünlerde heyecanla beklediğimiz bir çalışma olacak. Her öğrenci kendi gazetesini çıkarma telaşına girecek. Aylık olarak düşündüğümüz gazetede -şimdilik- iki bölüm şeklinde hazırlandı: Öğrencinin yaptığı röportaj ve seçeceği bir konu.

 • Uygulama yaptığımız sınıf ilköğretim: 3
 • Uygulama yapılması mümkün olan sınıflar: 3. sınıftan itibaren bütün sınıflar

Uygulama Süreci:  Öğrencilere daha önce ‘”interview” ve “likenesses and differences” yaptırmıştık. İki çalışmayı birleştirip aylık gazeteye dönüştürmenin uygun  olacağını düşündük. Dokümanlar/Organizers:

 1. NEWSPAPERCapture
 2. NEWSPAPER pdf
 3. NEWSPAPER
 4. NEWSPAPER pdf
 5. NEWSPAPER
 6. NEWSPAPER pdf
 7. NEWSPAPER
 8. NEWSPAPER-blank pdf

SAMPLES

 1. NEWSPAPER-sample
 2. NEWSPAPER-sample pdf
 3. MORE NEWSPAPER SAMPLES 1
 4. MORE NEWSPAPER SAMPLES 2

6. Mother’s Day – Anneler Günü

 1. MOTHER’S DAY-sample
 2. MOTHER’S DAY-blank
 3. MOTHER’S DAY-sample
 4. MOTHERSDAY-blank

7. Pinocchio

1. Pinocchio

8. Circle – Bütün Dersler İçin

Çok amaçlı çalışmalar için kullanılacak bir organizers.  Hikayede geçen kahramanlar, fen dersinde gruplandırmalar, şehir-ülke tanıtımları, dünyada enler… gibi sayısız çalışmalar için kullanmak mümkündür. A3 kağıdı için hazırlanmıştır. 1- CIRCLE .pdf

9. Short Story  – Hikaye Analizi

İnternet üzerinde onlarca hikaye organizers bulmanız mümkündür. Burada kendi çalışmalarımızı bulabilirsiniz.

 1. STORY MAP INTERVIEW
 2. STORY MAP INTERVIEW1-sample
 3. STORY MAP
 4. STORYCHAIN
 5. CHARACTER MAP
 6. KITE-BIRAYATI TWO KITES
 7. The Camping Trip (Grade 2)

10. Lesson Review  – Ders Gözden Geçirme

Öğrencilerden verilen derslerini tekrar gözden geçirmeleri için hazırlanan bir çizelge. Bu çalışmalar bir defter haline getirmek mümkündür. Arkadaşlar uyguladılar.

 1. LESSON-REVIEW .doc

11. Grammar 

Gramer çalışmasına yeni el atmaya başladık. Dil öğretimini daha eğlenceli ve kalıcı hale getirmek için yapılması gereken çalışmalardan birisi gramer üzerine olmalı. Gulan’dan M.Canbaloğlu’nun gönderdiği bir çalışma.

 1. GRAMMAR ORGANIZER

12. My Animal Project- 2014

 1. FAVORITE-ANIMAL-BLANKANIMALS-A4
 2. CAT-A4
 3. CAT-HANG
 4. LIONS-HANG-1
 5. LIONS-HANG-2
 6. LION-A4
 7. MONKEY-HANG
 8. MONKEY
 9. MY -PET
 10. MY_ANIMAL-REPORT
 11. MY ANIMAL REPORT
 12. ANIMAL-write about me-booklet

NEW

 1. ANIMALS-A4
 2. ANIMAL-SAMPLE
 3. ANIMLA-BOOKLET

source: http://notredamke2.rkc.si/english/

13. Community Project

Öğrenciler 4’er kişilik gruba ayrılır. Okul çevresinde bulunan mağaza, alışveriş merkezleri, fırınlar veya diğer  mekanlar ziyaret edilir. Mülakat yapılır, resimler çekilir. Öğrenciler kendi düşüncelerini yazarlar. Okul gazetesi şeklinde çıkartılıp çevre esnafa ve velilere dağıtılır. Bu çalışmayı değişik şekilde de yapmak mümkündür: öğrenciler kendi anne-babalarına ait iş yerlerine ait çalışması şeklinde yapabilirler.

Örnek:  1- COMMUNITY PROJECT

14. Letter

3. sınıf için yapılan bir çalışma. Uygulamaya yeni başladık. (Mart 31, 2013)

 1. LETTER-Template
 2. LETTER-Sample 

15. Holiday

Bütün tatiller için kullanlıbilinecek bir organizerHOLIDAY-BLANK (1)

Student Samples

16. Poem

Have you ever tried to make your students write poems?

0-POEM2 (2)

Organizers

 1. My Book Poem
 2. My House Poem 
 3. Spring Poem

Samples: 

 1. ROSE-POEMS
 2. SCHOOL-POEMS0-poem2
 3. MOTHER-POEMS
 4. ME-POEMS
 5. COW-POEM
 6. WINTER-POEMS

Links: 

17. Day and Night – our Sky

 1. day-and night 
 2. day-and night -pdfWEB
 3. objects in sky
 4. objects in sky pdf
 5. our-world
 6. our-world-pdf
 7. river
 8. river-pdf
 9. sunk 
 10. sunk pdf
 11. SUN-STARS
 12. SUN-STARS-pdf

 18. Math Stories

 19. Interview – Grandparents

 1. Interview- GRANDPARENTS
 2. Interview – quesitons  samples
 3. MY GRANDMA- ORGANIZER- TEMPLATE

 20. Favorite Person

Uygulamadağımız bir çalışma. Ama her ilköğretim sınıflarına uygulamak mümkündür.

 1. ALL ABOUT MY FAVOURITE PERSON-pdf
 2. ALL ABOUT MY FAVOURITE PERSON .doc
 3. My Favorite Person-1st STEP-pdf
 4. My Favorite Person-1st STEP .doc
 5. My Favorite Person-2ndSTEP-pdf
 6. My Favorite Person-2ndSTEP .doc
 7. MY-FAVORITE-PERSON-sample (2)
 8. MY-FAVORITE-PERSON-sample (2)-pdf

 21. Seasons

 1. SEASONS2
 2. SEASONS
 3. SEASONS

 21. InterviewINTERVIEW-01-sample2 INTERVIEW-02-TEMLATE

 1. GRADE 2-INTERVIEW- SAMPLE docx
 2. GRADE 2-INTERVIEW- SAMPLE pdf
 3. INTERVIEW-02-TEMLATE pdf
 4. INTERVIEW-03-TEMPLATE pdf
Advertisements
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: